महाशाखा प्रमुख उमा गौतमको विदाई

पोखरा–८, कास्की
पर्यटन, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, गण्डकी प्रदेश, पोखराका अधिकृतस्तर नवौं, महाशाखा प्रमुख उमा गौतमले स्वेच्छिक अवकाश लिनुभएको छ ।

Comments are closed.