रमितेले भने- ज्योतिषीका ज्ञान भएका हामी पत्रकारहरु

197659463_laughing_xlargeपो खराका हामी धरै पत्रकारहरुलाई पत्रकारिता मात्र हो इन ज्यो तिष विद्यामा पनि धे रै दखल रहे को  छ भन्ने  कुरा हामीले  ले ख्ने  र फलाक्ने  समाचार पढ्दा वा सुन्दा जो  को हीलाई पनि ज्ञान हुन सक्दछ ।

हामी विशे षतः हामी पो खराका पत्रकारहरुलाई ज्यो तिष शास्त्रको  ज्ञाता भइ सबै कुरा थाहा हुन्छ । त्यसैले  रामे  बलात्कार काण्डमा रंगे  हात पक्राउ भयो  भने  हामी उसको  काका, मामा, जे ठान, भिनाजुको  मिलो मतो मा बलात्कार गरे को  हो  भनि ठ्याक्कै भविष्यवाणी गरिदिने  गर्छौ ।
अख्तियारले  घुस खाँदाखाँदै कुनै कर्मचारीलाई समायो  भने  त्यो  कर्मचारी मात्र हो इन त्यस कर्मचारीको  बाउ, बाजे , बराजु, हाकिम, पिउन, पाले  पनि संलग्न भएका हुन् भनि तो क आदे श लगाउन सक्छौ । यस्ता ज्यो तिष विद्यामा पार·त भएका हामीहरुले  आफूसँग असहमत राख्ने  र विचार नमिल्ने  कसैको  श्रीमतिले  विष से वन गरे र आत्महत्या नै गरे  पनि आत्महत्या हो इन लो ग्ने ले  हत्या नै गरे को  हो  भनि तो क लाउन अब धे रै दिन कुर्नु नपनेर्  भएको  छ ।
अझ मे रो  को ही रिस परे को  मानिसको  स्वास्नीले  आत्महत्या गरि भने  त म त अब सरासर त्यसको  लो ग्ने  लगायत मसँग रिस उठे का त्यसका सबै नातागो तालाई बलात्कार पछि निर्मम हत्या गरे को  मैले  दे खे को  हो  भनि छापी दिन्छु । लौ खा । के  गर्छस् गर । ले खे  । ले खे  । मे रो  हातमा कलम छ । छाप्ने  कागज छ । मुद्रण गनेर्  मे सिन छ । पत्रिका वितरण गनेर्  हकर छन् । त्यो  छापे को  सुनाउने  रे डियो  छ । रे डियो कर्मी पनि छन् । अनि म किन छो ड्ने  ?

Comments are closed.