पोखरामा भूकम्प जाँदा, यसरी भागाभाग भएको थियो ।

पोखरामा भुकम्प जाँदा, यसरी भागाभाग भएको थियो ।

यो दृश्य पोखराको भाटभटेनीको हो ।

Comments are closed.